รายงานผลปริมาณการใช้ Bandwidth ที่มากกว่า 80% สำหรับลูกค้า CAT corperate

 

แสดงผลปริมาณ Traffic แบบ Realtime สำหรับลูกค้า CAT corperate